Liczba startujących, którzy ukończyli Maraton w kolejnych latach